Behandelingen

   Eerste consultatie

Bij een eerste onderzoek wordt iets meer tijd uitgetrokken, zo hebben we ruim de tijd om met aandacht te luisteren naar uw vragen en wensen. Via een mondonderzoek en radiografische beelden, krijgen we een duidelijk zicht op de toestand van uw gebit. Indien u bij de eerste afspraak een dringend probleem heeft zullen we dit eerst trachten te behandelen. Indien nodig stellen we u vrijblijvend een stapsgewijze behandelplanning voor en kunnen eventuele vervolgafspraken worden vastgelegd.

   Urgenties

Tijdens de werkuren kan u voor spoedgevallen bellen op het praktijknummer 09/273 99 73, wij zorgen ervoor dat u zo snel als mogelijk geholpen wordt.

Voor spoedgevallen tijdens weekend en feestdagen verwijzen we u graag door naar de wachtdienst op het nummer 09/033 99 69, telkens van 9h-18h.

   Preventieve tandheelkunde

Voorkomen is beter dan genezen, het is dus aangeraden om op regelmatige basis op controle te komen voor een algemene controle en gebitsreiniging. De meeste urgenties kunnen immers voorkomen worden indien de patiënt een strikte mondhygiëne aanhoudt. Om jullie hierbij te ondersteunen, hechten we veel belang aan uw poetstechniek en hulpmiddelen. Zo zullen we jullie begeleiden in advies rond mondhygiëne en voeding.

We adviseren u één- à tweemaal per jaar uw gebit te laten controleren. De frequentie van de controles wordt individueel afgestemd, we helpen u hieraan te herinneren door tijdig een brief of e-mail te sturen.

   Conserverende tandheelkunde

Cariës (gaatjes) kan best in een zo vroeg mogelijk stadium behandeld worden. Ook herstel van defecten door slijtage, breuk of erosie vallen onder deze tak binnen de tandheelkunde.

Bij behandeling proberen we steeds zoveel mogelijk tandmateriaal te behouden en het element te herstellen met een esthetische composietvulling.

Vullingen worden steeds onder rubberdam geplaatst.

   Endodontologie

Wanneer het verlies aan tandweefsel te ver gevorderd is dat het cariësproces de tandzenuw bereikt, moet de tand ontzenuwd worden.

Een tand bestaat uit een kroon en één of meerdere wortels. In de wortels van uw tand loopt een kanaal waarin zenuwvezels en een bloedvat zitten. Tandbederf, diepe of slecht aansluitende vullingen, trauma,… kunnen ervoor zorgen dat dit zenuwweefsel ontstoken raakt. In dat geval moet een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd worden. Hierbij worden de bacteriën en het resterend zenuwweefsel verwijderd, waarop het wortelkanaal grondig wordt gereinigd, gedesinfecteerd en opgevuld. Hierna kan de tand terug opgebouwd worden met een vulling of kroon, afhankelijk van de hoeveelheid verloren tandmateriaal.

Dergelijke wortelkanaalbehandelingen of herbehandelingen vereisen een zeer precieze aanpak, daarom gebeuren deze behandelingen steeds onder microscoop.

   Parodontologie

Parodontitis is een chronische ontsteking die het steunweefsel (het tandvlees en het bot) rondom de tand aantast. Bloedend, rood of gezwollen tandvlees zijn een van de eerste tekenen van ontsteking.

Parodontitis voel je vaak niet en kan zonder goede controle lang onopgemerkt blijven. Zeker bij rokers worden de symptomen vaak pas te laat opgemerkt. Onbehandelde tandvleesinfectie kan leiden tot tandverlies, maar kan ook gevolgen hebben op de algemene gezondheid, deze infectie kan zich immers ook via de bloedbaan gaan verspreiden in het lichaam.

Parodontitis wordt behandeld door een grondige (chirurgische) reiniging uit te voeren, waarbij ook de worteloppervlakken gereinigd worden. Om een duurzaam resultaat te bereiken is een optimale mondgezondheid essentieel, de patiënt zal hierin ook uitgebreid geadviseerd en bijgestaan worden.

   Kroon- en brugwerk

Bij uitgebreid tandverlies is het soms niet meer mogelijk uw tand met behulp van gewone vullingsmaterialen op een degelijke manier te herstellen. In dit geval zal de tandarts u een meer duurzame oplossing voorstellen aan de hand van kroon- en brugwerk of implantaatgedragen structuren.

De keuze tussen de verscheidene opties en de noodzaak aan tandvervanging zal uiteraard eerst grondig met jou besproken worden, waarbij een individueel behandelingsplan wordt opgesteld.

   Prothese

Een prothese of kunstgebit blijft voor veel patiënten de oplossing om hun glimlach terug te herstellen, waarbij verloren elementen vervangen worden door een uitneembare oplossing.

Onder de prothesen hebben we verschillende mogelijkheden, zo bestaan er vaste en uitneembare prothesen, partieel of volledig, al dan niet in combinatie met implantaten.

Het maken van een prothese vergt een aantal zittijden. Aan de hand van een ontwerp en naargelang uw wensen, komen we tot een prothese die individueel aangepast is.

   Kindertandheelkunde

Ook melktanden vereisen een goed onderhoud en regelmatige controle. We moedigen ouders aan hun kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar mee op consultatie te nemen, voor een kennismaking met de tandarts en een korte controle. Zo kan er een kader van vertrouwen en een gewenning aan de tandarts opgebouwd worden.

De meeste behandelingen die bij kinderen worden uitgevoerd zijn preventief. Dankzij 6-maandelijkse controles kan de doorbraak en wisseling van het gebit nauwgezet opgevolgd worden en kunnen eventuele problemen tijdig opgespoord worden.

   Bleaching

Bleachen is een prima oplossing voor veel mensen die hun tanden graag een tintje witter willen. De oorzaak en mate van verkleuring bepaalt welke behandelingsmethode voor u het meest geschikt is. We zorgen op die manier voor een maximaal resultaat met een maximale veiligheid voor uw gebit. Eerst moet je gebit volledig gezond zijn, hierna kunnen we de tanden eventueel gaan bleachen. Dit kan meestal thuis met een op maat gemaakte bleekbeugel.